Vzhľadom na uverejnené špekulácie a dohady v niektorých slovenských printových médiách, spoločnosť deklaruje legálne nadobudnutie všetkých svojich pohľadávok a použitie len takých prostriedkov a metód, ktoré plne korešpondujú s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Zároveň pripomína, že deblokované pohľadávky pochádzajú z nezaplateného poistného a reálnych právnych vzťahov dlžníkov a pôvodného majiteľa pohľadávok a ako také zavdávajú morálne právo na ich inkaso.